Ägare

Största ägare

Antal aktier per 2017-05-31

Namn

Stamaktier A

Preferensaktier

% av antal aktier

% av röster

* Via bolag

Största ägare Preferensaktier

Antal aktier per 2017-05-31

Namn

Preferensaktier

% av antal aktier*

% av röster*

*% av totalt antal stam- och preferensaktier/totalt antal röster i bolaget