Aktiekurs

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) preferensaktie är sedan den 2 april 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är K2A PREF.

Bolagets Certified Adviser:

Avanza Bank
Box 1399, 111 93 Stockholm
Telefon – 08-409 421 20
Mail – corp@avanza.se,
www.avanza.se