LEDNING


    Ledning

  • Johan Knaust

    VD och styrelseledamot

     

    Bakgrund: Grundare och Partner Sveafastigheter. Startade dessförinnan Leimdörfers verksamhet inom finansieringsrådgivning. 1996-2001 på Goldman Sachs International i London.