AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI

Affärsidé och strategi

K2A ska äga, utveckla och långsiktigt förvalta hyresrätter samt samhällsfastigheter i Stockholm, Mälardalen och på ett antal universitets- och högskoleorter i Sverige.

Bra bostadslägen och campusnära studentbostäder är centralt i bolagets strategi. Vid nyproduktion ska fokus vara kompletta, välplanerade mindre hyresbostäder lämpade för industriellt producerade byggnadsvolymer. Ändamålsenliga markanvisningar ska erhållas genom bearbetning av berörda kommuner och campusägare.

K2A har utvecklat moderna stödsystem och administrativa verktyg för förvaltningsadministration som samtidigt ökar kundnyttan. Genom samverkan med partners med starka incitament säkerställs tillgång till kvalificerade personella resurser för utveckling, produktion och förvaltning.