ORGANISATION OCH LEDNING

Organisation

K2A:s organisation baseras på egen kompetens, samarbeten och partnerskap. Vår fastighetsutveckling sker tillsammans med partners med ägarincitament – därigenom tillförs kompetenser och nätverk som kan vara svåra att etablera och upprätthålla genom traditionella anställningsförhållanden.

K2A:s operativa verksamhet bedrivs genom funktionerna Affärsutveckling och Förvaltning, med stöd av de koncerngemensamma funktionerna Ekonomi och Finans samt Kommunikation och IT.

Fastighetstransaktioner, projektutveckling och ny-/till-/ombyggnation ryms inom Affärsutveckling medan Förvaltning omfattar fastighetsförvaltning och miljöarbete.

Koncernledningen består av två personer som har det övergripande ansvaret för bland annat strategifrågor och affärsutveckling, finansiering, ekonomistyrning och resultatuppföljning samt kommunikation.

 


    Ledning

  • Johan Knaust

    VD och styrelseledamot
    Bakgrund: Grundare och Partner Sveafastigheter. Startade dessförinnan Leimdörfers verksamhet inom finansieringsrådgivning. 1996-2001 på Goldman Sachs International i London.