ORGANISATION

Organisation

K2A:s organisation baseras på egen kompetens, samarbeten och partnerskap. Vår fastighetsutveckling sker tillsammans med partners med ägarincitament – därigenom tillförs kompetenser och nätverk som kan vara svåra att etablera och upprätthålla genom traditionella anställningsförhållanden.

K2A:s operativa verksamhet bedrivs genom funktionerna Affärsutveckling och Förvaltning, med stöd av de koncerngemensamma funktionerna Ekonomi och Finans samt Kommunikation och IT.

Fastighetstransaktioner, projektutveckling och ny-/till-/ombyggnation ryms inom Affärsutveckling medan Förvaltning omfattar fastighetsförvaltning och miljöarbete.

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för bland annat strategifrågor och affärsutveckling, finansiering, ekonomistyrning och resultatuppföljning samt kommunikation.

 


    Ledning

  • Johan Knaust

    VD och styrelseledamot
    Bakgrund: Grundare och Partner Sveafastigheter. Startade dessförinnan Leimdörfers verksamhet inom finansieringsrådgivning. 1996-2001 på Goldman Sachs International i London.