Press

Press

Välkommen till K2A:s sida för pressmeddelanden och nyheter.

Vi ska lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information samtidigt till samtliga våra intressenter. K2A:s styrelse har antagit en informationspolicy som syftar till att säkerställa en god kvalitet på såväl intern som extern information samt att lagar, regler och avtal följs.

K2A:s preferensaktie, K2A Pref, är listad på First North Premier varför K2A följer regelverket för informationsgivning, inklusive EU:s Marknadsmissbruksförordning, för denna marknadsplats.

K2A tillämpar en tyst period om 30 kalenderdagar före publicering av delårsrapporter och bokslutskommuniké, det vill säga under samma period som handelsförbud råder i K2A Pref för personer i ledande ställning.  Under den tysta perioden kommenteras inte bolagets ekonomiska utveckling.

 


 • Investor Relations/Presskontakt

  Christian Lindberg

  +46 70 723 39 48

  christian.lindberg@k2a.se


 • Nyhetsprenumeration

  Förbli uppdaterad, skriv upp dig för nyhetsbrev.

  Vad är du intresserad av?
  ÅrsredovisningRapporterPressmeddelanden

  Namn*

  Telefonnummer

  Företag

  Språk

  Profil

  Email*

  * Betyder att fältet är obligatoriskt