STYRELSE OCH REVISOR

Styrelse


 • Johan Thorell

  Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2015.

   

  Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm.

  Bakgrund: Erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete. Verksam i fastighetsbranschen sedan 1996.

  Pågående uppdrag (urval): Styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB. Styrelseledamot i AB Sagax, Hemsö Fastighets AB, Tagehus Holding AB, Oscar Properties Holding AB och Cassandra Oil AB.

  Aktieinnehav: 321 600 stamaktier av serie A och 6 000 preferensaktier (via bolag)

  Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Johan Knaust

  Medgrundare, styrelseledamot och verkställande direktör. Invald i styrelsen 2013. Anställd som verkställande direktör
  sedan 2015.

   

  Utbildning: Master of Science Operational Research, London School of Economics, London samt Fil kand. Nationalekonomi, Stockholms Universitet, Stockholm.

  Bakgrund: Grundare och partner Sveafastigheter. Startade dessförinnan Leimdörfers finansieringsrådgivning. 1996-2001 verksam på Goldman Sachs International i London, inom Fixed Income.

  Aktieinnehav: 643 200 stamaktier av serie A och 1 000 preferensaktier (via bolag).

  Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Christer Andersson

  Medgrundare och styrelseledamot samt ansvarig för affärsutveckling och förvaltning. Invald i styrelsen 2013.

   

  Utbildning: Fil kand. Kommunalekonomi och Fastighetsrätt, Socialhögskolan, Lund.

  Bakgrund: Grundare och partner Sveafastigheter, ledande roller inom olika fastighetsbolag såsom Telaris Fastigheter och Bostäder AB, Amplion Fastigheter AB och Fastighets AB Tornet. Dessförinnan femton års kommunal erfarenhet bland annat som fastighetschef i Malmö Stad.

  Aktieinnehav: 643 200 stamaktier av serie A och 4 000 preferensaktier (via bolag).

  Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Claes-Henrik Julander

  Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014.

   

  Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet.

  Bakgrund: Erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete.

  Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Pan Capital Aktiebolag. Styrelseordförande i Erik Penser Aktiebolag inkl. dotterbolag. Styrelseledamot i Biocrine AB, Svipdag AB inkl. dotterbolag och Mixmo AB.

  Aktieinnehav: 290 240 stamaktier av serie A och                   5 550 preferensaktier (via bolag).

  Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Ludwig Holmgren

  Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2017.

  Aktieinnehav: 101 600 stamaktier av serie A.

  Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Johan Ljungberg

  Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2017.

  Aktieinnehav: 321 600 stamaktier av serie A.

  Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Sten Gejrot

  Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2017.

  Aktieinnehav: 0

  Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Revisor

 • Revisor

  KPMG AB är bolagets revisor med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor. Fredrik Sjölander är auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS.

  Aktieinnehav: 0