Aktiekurs

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) preferensaktie är sedan den 2 april 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är K2A PREF.

Antalet utestående preferensaktier uppgår till 1 146 428.

Bolagets Certified Adviser:

Avanza Bank
Box 1399, 111 93 Stockholm
Telefon: 08-562 250 00
www.avanza.se