Kommande
Örebro Hyreslägenhet

Ekersvägen

Projektstart beräknas till 2022

K2A har tecknat markanvisningsavtal med Örebro kommun som ger bolaget rätt att förvärva och utveckla mark motsvarande cirka 200 hyresbostäder. Projektstart beräknas till 2022

  • Totalyta: 10500 m2
  • Antal lägenheter: 200
  • Produktionsstart: 2022