Pågående projekt
Örebro Hyreslägenhet

Ekersvägen

200 nybyggda hyresbostäder invid Ekersvägen i Örebro

K2A har tecknat markanvisningsavtal med Örebro kommun som ger bolaget rätt att förvärva och utveckla mark motsvarande cirka 200 hyresbostäder. Byggstart beräknas till 2023.

  • Inflyttningsdatum: 2025
  • Totalyta: 10500 m2
  • Antal lägenheter: 200
  • Produktionsstart: 2023