Samhällsfastighet

LSS Gävle

2014 blev LSS-boendet i Andersberg Sveriges första passivhuscertifierade LSS-boende.

Fastigheten Gävle Andersberg 17:42 består av ett LSS boende med sex lägenheter. Byggnaden är ett certifierat passivhus. Den uthyrningsbara arean uppgår till 448 kvm vilken till fullo är uthyrd till Attendo.

  • Totalyta: 448 m2
  • Antal lägenheter: 6
  • Byggnadsår: 2014