Uppsala Samhällsfastighet

LSS Uppsala

Samhällsfastighet Uppsala Vaksala-Lunda

Fastigheterna i Uppsala ligger i Lindbacken och omfattar två byggnader (en per fastighet) om 420 kvadratmeter vardera. Byggnaderna inrymmer två LSS-boende med vardera fem lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Fastigheterna hyrs i sin helhet av Attendo-koncernen

  • Totalyta: 840 m2
  • Antal lägenheter: 10
  • Byggnadsår: 2014