Finansiella Rapporter

 • K2A delårsrapport januari-mars 2019 pdf (2,75 MB)
 • K2A Årsredovisning 2018 pdf ()
 • K2A Bokslutskommuniké januari - december 2018 pdf ()
 • K2A delårsrapport januari-september 2018 pdf (2,45 MB)
 • K2A delårsrapport januari-juni 2018 pdf (2,83 MB)
 • K2A delårsrapport januari-mars 2018 pdf (3,62 MB)
 • K2A Årsredovisning 2017 pdf ()
 • K2A bokslutskommuniké 2017 pdf (1,88 MB)
 • K2A delårsrapport januari-september 2017 pdf (1,78 MB)
 • K2A delårsrapport januari-juni 2017 pdf (1,68 MB)
 • K2A delårsrapport januari-mars 2017 pdf (3,09 MB)
 • K2A Årsredovisning 2016 pdf ()
 • K2A bokslutskommuniké 2016 pdf (1,92 MB)
 • K2A delårsrapport januari-september 2016 pdf (3,79 MB)
 • K2A delårsrapport januari-juni 2016 pdf (2,11 MB)
 • K2A delårsrapport januari-mars 2016 pdf (1,65 MB)
 • K2A Årsredovisning 2015 pdf ()
 • K2A bokslutskommuniké 2015 pdf (1,41 MB)
 • K2A delårsrapport januari-september 2015 pdf (2,51 MB)
 • K2A delårsrapport januari-juni 2015 pdf (1,34 MB)
 • K2A prospekt preferensaktie 2015 pdf (6,77 MB)
 • K2A delårsrapport januari-mars 2015 pdf (1,62 MB)
 • K2A årsredovisning 2013/09/27-2014/12/31 pdf ()