LEDNING


  Ledning

 • Johan Knaust

  VD, styrelseledamot och grundare

  Ingår i ledning sedan: 2013
  Utbildning: Master of Science Operational Research, London School of Economics samt fil. kand. nationalekonomi.
  Bakgrund: Grundare och partner Sveafastigheter. Startade dessförinnan Leimdörfers finansieringsrådgivning. 1996– 2001 verksam på Goldman Sachs International i London, inom Fixed Income.
  Aktieinnehav: 500 000 stamaktier av serie A, 607 488 stamaktier av serie D och 23 149 preferensaktier (via bolag).


 • Christian Lindberg

  CFO

  Ingår i ledning sedan: 2017
  Född: 1980
  Utbildning: Civilingenjör.
  Bakgrund: Rådgivning inom Corporate Finance i egen verksamhet 2011–2017. HQ Bank Corporate Finance 2006–2011
  Aktieinnehav: 0.


 • Sandra Sundman

  Redovisning

  Ingår i ledning sedan: 2017
  Född: 1986
  Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, huvudområde företagsekonomi.
  Bakgrund: Olika befattningar inom K2A: ekonomiassistent, redovisningsekonom och redovisningschef.
  Aktieinnehav: 0.


 • Jonas Jalkander

  Fastigheter

  Ingår i ledning sedan: 2018
  Född:
   1966
  Utbildning: Civilingenjör.
  Bakgrund:  Tidigare regionschef på Hemsö. Tidigare även arbetat på Profi Fastigheter, Jernhusen och Fabege.
  Aktieinnehav: 0.


 • Patrik Linzenbold

  IR-chef

  Ingår i ledning sedan: 2019
  Född:
   1971
  Utbildning: Handelshögskolan Stockholm.
  Bakgrund:  IR-konsult i egen verksamhet sedan 2013 och dessförinnan varit anställd som IR-chef på Oriflame Cosmetics.
  Aktieinnehav: 0.