ORGANISATION

Organisation

K2A:s organisation baseras på egen kompetens, samarbeten och partnerskap. Vår fastighetsutveckling sker tillsammans med partners med ägarincitament – därigenom tillförs kompetenser och nätverk som kan vara svåra att etablera och upprätthålla genom traditionella anställningsförhållanden.

K2A:s operativa verksamhet bedrivs genom funktionerna Affärsutveckling och Förvaltning, med stöd av de koncerngemensamma funktionerna Ekonomi och Finans samt Kommunikation och IT.

Fastighetstransaktioner, projektutveckling och ny-/till-/ombyggnation ryms inom Affärsutveckling medan Förvaltning omfattar fastighetsförvaltning och miljöarbete.

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för bland annat strategifrågor och affärsutveckling, finansiering, ekonomistyrning och resultatuppföljning samt kommunikation.

 


  Ledning

 • Johan Knaust

  VD, styrelseledamot och grundare
  Utbildning: Master of Science Operational Research, London School of Economics samt fil. kand. nationalekonomi.
  Bakgrund: Grundare och partner Sveafastigheter. Startade dessförinnan Leimdörfers finansieringsrådgivning. 1996– 2001 verksam på Goldman Sachs International i London, inom Fixed Income


 • Christian Lindberg

  CFO
  Född: 1980
  Utbildning: Civilingenjör.
  Bakgrund: Rådgivning inom Corporate Finance i egen verksamhet 2011–2017. HQ Bank Corporate Finance 2006–2011


 • Sandra Sundman

  Redovisning
  Född: 1986
  Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, huvudområde företagsekonomi.
  Bakgrund: Olika befattningar inom K2A: ekonomiassistent, redovisningsekonom och redovisningschef.


 • Jonas Jalkander

  Fastigheter
  Född: 1966
  Utbildning: Civilingenjör
  Bakgrund:  Tidigare regionschef på Hemsö. Tidigare även arbetat på Profi Fastigheter, Jernhusen och Fabege.


 • Patrik Linzenbold

  IR-chef
  Ingår i ledning sedan: 2019
  Född:
   1971
  Utbildning: Handelshögskolan Stockholm.
  Bakgrund:  IR-konsult i egen verksamhet sedan 2013 och dessförinnan varit anställd som IR-chef på Oriflame Cosmetics.