STYRELSE OCH REVISOR

Styrelse


 • Johan Thorell

  Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2015.

  Född: 1970.

  Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm.

  Övriga uppdrag (urval): Styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB. Styrelseledamot i AB Sagax, Hemsö Fastighets AB, Tagehus Holding AB, Oscar Properties Holding AB och Delarka Holding AB.

  Aktieinnehav: 321 600 stamaktier av serie A och 13 067 preferensaktier (via bolag)

  Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Johan Knaust

  Medgrundare, styrelseledamot och verkställande direktör. Invald i styrelsen 2013. Anställd som verkställande direktör
  sedan 2015.

  Född: 1971.

  Utbildning: Master of Science Operational Research, London School of Economics, London samt Fil kand. Nationalekonomi, Stockholms Universitet, Stockholm.

  Bakgrund: Grundare och partner Sveafastigheter. Startade dessförinnan Leimdörfers finansieringsrådgivning. 1996-2001 verksam på Goldman Sachs International i London, inom Fixed Income.

  Aktieinnehav: 378 912 stamaktier av serie A, 907 488 stamaktier av serie D och 23 149 preferensaktier (via bolag).

  Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Claes-Henrik Julander

  Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014.

  Född: 1969.

  Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet.

  Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Pan Capital Aktiebolag. Styrelseordförande i Erik Penser Aktiebolag och Star Stable Entertainment AB. Styrelseledamot i Biocrine AB, Svipdag AB inkl. dotterbolag och Yggdrasil AB.

  Aktieinnehav: 290 240 stamaktier av serie A och 11 855 preferensaktier (via bolag).

  Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Johan Ljungberg

  Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2017.

  Född: 1972.

  Utbildning: Civilingenjör.

  Övriga uppdrag:  Styrelseordförande i Atrium Ljungberg AB, Tagehus Holding AB och Credentia AB.

  Aktieinnehav: 321 600 stamaktier av serie A och 7 432 preferensaktier (via bolag).

  Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Ludwig Holmgren

  Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2017.

  Hedgefund Coverage, LC&FI, SEB.

  Född: 1972.

  Utbildning: Ekonomistudier, Uppsala Universitet.

  Aktieinnehav: 101 600 stamaktier av serie A.

  Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Sten Gejrot

  Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2017.

  Advokat/Partner Advokatfirman Lindahl.

  Född: 1962.

  Utbildning: Jur. kand.

  Aktieinnehav: 0

  Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Ingrid Lindquist

  Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2019.

  Född: 1957.

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

  Övriga uppdrag:  Styrelseordförande i Lysa AB (sedan 2015) samt styrelseledamot i Hobohm Brothers Equity AB (sedan 2018), Länsförsäkringar Stockholm (sedan 2016) och Kavat Vård AB (sedan 2013).

  Aktieinnehav: 0

  Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
  Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. • Revisor

 • Revisor

  KPMG AB är bolagets revisor med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor. Fredrik Sjölander är auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS.

  Aktieinnehav: 0