K2A firar 10 år och bjuder in till

Almedalens grönaste scen för bostadsdebatt

Onsdagen den 28 juni anordnar K2A – det gröna fastighetsbolaget – återigen en egen scen för debatt och diskussion kring bostad och klimat i Almedalen. Vi håller till mitt i Visby på Mellangatan 56 och ser framför oss livliga debatter med stort engagemang från panel och publik!

Plats: Mellangatan 56, mitt i Visby

Förboka din plats på våra seminarier

Programmet

Plats: Mellangatan 56, mitt i Visby

09.00 Bostadsbrist och byggstopp, vilka blir konsekvenserna och vilka är lösningarna?
Jennie Nilsson, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (S)
Katarina Luhr, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (MP)
Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms handelskammare
Marie Passburg, Sverigechef BoKlok
Johan Knaust, vd K2A

10.00 Ensamhet och social hållbarhet – vad kan fastighetsbranschen göra?
Lina Zakrisson, grundare Ensamhetsrevolutionen
Gert Wingårdh, arkitekt
Monika Joelsson, t f stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad
Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef K2A

13.00 Studenternas bostadssituation – kan fler göra mer? Medarrangör: Studentbostadsföretagen
Jenny Wikström, fastighetschef Uppsalahem Studentstaden
Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
Klara Dryselius, tillträdande vice ordförande Sveriges Förenade Studentkårer
Oliver Rosengren, riksdagsledamot (M)
Philip Sandberg, kommunalråd i Lund (L)
Stina Olén (moderator), vd Studentbostadsföretagen

14.30 Bostadsbyggandet och klimatmålen – utmaningar för kommunerna i en koldioxidintensiv sektor
Sara Kukka-Salam, KSO Solna (S)
Stefan Bergström, kommunalråd Sundbyberg (C)
Åsa Lindhagen, borgarråd Stockholm (MP)
Oscar Lavelid, byggeneral Stockholms stad
Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen
Erik Wijkmark, medgrundare och arkitekt K2A

09.00 Bostadsbrist och byggstopp, vilka blir konsekvenserna och vilka är lösningarna?

Hur påverkar bostadsbristen i Sverige samhället och vad blir konsekvenserna på lång sikt? Vilka hinder finns – och vilka åtgärder kan vidtas – för att få igång byggandet och möta behovet av bostäder?

Ett samtal om samhällseffekterna av den nuvarande bostadsbristen i Sverige, samt vad som behövs för att få igång byggandet av nya bostäder, som har tvärnitat. Seminariet tar upp aktuella frågor kring bostadsbristen och bjuder in till en dialog om hur samhället kan arbeta tillsammans för att lösa problemet.

Deltagare:
Jennie Nilsson, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (S)
Katarina Luhr, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (MP)
Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms handelskammare
Marie Passburg, Sverigechef BoKlok
Johan Knaust, vd K2A

10.00 Ensamhet och social hållbarhet – vad kan fastighetsbranschen göra?

Ensamhet är ett utbrett samhällsproblem i Sverige och kan ha allvarliga konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande. Vilken roll har fastighetsbranschen för att öka den sociala sammanhållningen?

Ett samtal om hur dagens ensamhet ser ut, hur fastighetsägare och utvecklare kan skapa miljöer som främjar social sammanhållning och andra frågor som rör fastighetsbranschens roll i att skapa socialt hållbara samhällen. Lina Zakrisson, som skrivit ”Boken: Grannskapsrevolutionen” (2023) diskuterar med arkitekten och tv-profilen Gert Wingårdh, K2A:s affärsutvecklingschef Erik Lemaitre och Monika Joelsson, t f stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad.

Hur kan fastighetsbolag arbeta med relationell – och inte bara teknisk och ekonomisk – förvaltning? Vilka åtgärder kan vidtas för att skapa gemensamma ytor där människor kan mötas?

Deltagare:
Lina Zakrisson, grundare Ensamhetsrevolutionen
Gert Wingårdh, arkitekt
Monika Joelsson, t f stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad
Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef K2A

13.00 Studenternas bostadssituation – kan fler göra mer?

Medarrangör: Studentbostadsföretagen

En av fyra unga väljer bort lärosäten på grund av bostadsbristen. För att lyckas vända situationen behövs samarbete och nytänk. Vilken roll kan olika aktörer spela för att förbättra studenternas boendesituation?

Bostadsbristen hämmar ungdomars möjligheter att hoppa på sin drömutbildning, lärosätenas attraktionskraft och landets kompetensförsörjning. För att lyckas vända situationen behövs samarbete och nytänk. Vilken roll kan olika aktörer spela för att förbättra studenternas boendesituation? Välkommen till ett panelsamtal där företrädare för högskola, studentorganisationer, bostadsföretag, kommun och utbildningspolitik möts för att diskutera hur de tillsammans kan bidra till en förbättrad bostadssituation för studenter.

Deltagare:
Jenny Wikström, fastighetschef Uppsalahem Studentstaden
Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
Klara Dryselius, tillträdande vice ordförande Sveriges Förenade Studentkårer
Oliver Rosengren, riksdagsledamot (M)
Philip Sandberg, kommunalråd i Lund (L)
Stina Olén (moderator), vd Studentbostadsföretagen

14.30 Bostadsbyggandet och klimatmålen – utmaningar för kommunerna i en koldioxidintensiv sektor

Sveriges tillväxtkommuner har ett stort behov av ökat bostadsbyggande, men bygg- och fastighetssektorn står samtidigt för stora utsläpp och många kommuner har ambitiösa klimatmål att leva upp till. Hur ska den ekvationen lösas på bäst sätt?

Tre fjärdedelar av Sveriges kommuner uppger att de har bostadsbrist och det är uppenbart att fler bostäder behöver byggas. Samtidigt står bygg- och fastighetssektorn för mer än en femtedel av Sveriges utsläpp. Betyder det att kommunerna behöver offra sina klimatambitioner för att kunna säkerställa bostadsförsörjningen, eller finns det lösningar? Vilka strategier och åtgärder kan vidtas för att minska utsläppen och samtidigt möta bostadsbehoven i kommunerna? Ett samtal kring hur kommunerna kan samarbeta med bygg- och fastighetssektorn för att uppnå klimatmålen och vilka verktyg politiken på riksnivå behöver leverera för att ge kommunerna rätt förutsättningar för att nå både klimatmål och mål för bostadsbyggande.

Deltagare:
Sara Kukka-Salam, KSO Solna (S)
Stefan Bergström, kommunalråd Sundbyberg (C)
Åsa Lindhagen, borgarråd Stockholm (MP)
Oscar Lavelid, byggeneral Stockholms stad
Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen
Erik Wijkmark, medgrundare och arkitekt K2A