K2A bjuder in till

Almedalens grönaste scen för bostadsdebatt

Enligt Boverket behöver 60 000 bostäder byggas varje år om vi ska få bukt med bostadsbristen till 2030. Samtidigt vet vi att klimatutsläppen från bostadsbyggandet behöver sjunka kraftigt. Hur ska den ekvationen gå ihop – och vems ansvar är det? Den 5 juli anordnar K2A – det gröna fastighetsbolaget en egen scen för debatt och diskussion kring bostads- och samhällsfrågor i Almedalen.

Förboka din plats på våra seminarier

Programmet

8.00 Hur bygger vi bort bostadsbristen utan att bidra till klimatkrisen? Frukost serveras från kl. 7.45
9.00 Framtidens bostadspolitik
11.00 Partidebatt: Studentbostaden – en investering i Sverige som kunskapsnation (Studentbostadsföretagen arrangerar)
12.00 Vad innebär det att vara ett grönt bolag? Lättare lunch serveras från 11.45
14.00 Så vill riksdagspartierna lösa integrationen (Nya Kompisbyrån arrangerar)
15.00 Klimatsmarta materialval, klimatsmarta kommuner

Mer specifik information samt plats kommer.

08.00 – Hur bygger vi bort bostadsbristen utan att bidra till klimatkrisen?

Det behövs cirka 60 000 nya bostäder årligen till och med 2030, enligt Boverket. Samtidigt kommer 21 procent av utsläppen i Sverige från fastighetssektorn, den allra största delen från byggnation. Hur ska den ekvationen gå ihop – och vems är ansvaret?
Frukost serveras från kl. 7.45

09.00 – Framtidens bostadspolitik

Kan politiken enas om en väg till fler bostäder som människor med vanliga inkomster kan efterfråga? Efter en stormig mandatperiod där investeringsstödet, den stora bostadspolitiska satsningen, har ryckts bort flera gånger med kort varsel är efterfrågan på långsiktiga lösningar stor. Finns det möjlighet att hitta en blocköverskridande bostadspolitik som ger långsiktiga spelregler för bostadsmarknadens aktörer?

11.00 – Partidebatt: Studentbostaden – en investering i Sverige som kunskapsnation

(Studentbostadsföretagen arrangerar)
Husvagn, kompisens soffa eller en egen lya – hur ser bostadssituationen ut för våra studenter, vad får det för konsekvenser och vad vill partierna göra den kommande mandatperioden. Välkommen till en partipolitisk debatt medom studentbostadens roll som samhällsinvestering – både för en fungerande bostadsmarknad och för Sverige som kunskapsnation.

12.00 – Vad innebär det att vara ett grönt bolag?

Fler och fler företag ser att miljömässig hållbarhet är ett sätt att framtidssäkra sin verksamhet. Men utifrån kan det vara svårt att veta hur grönt ett företag egentligen är. Det finns olika rankningar, certifieringar och nu också EU:s taxonomi som är tänkt att vara ett gemensamt språk för vad som är miljömässigt hållbart. Men vad innebär de olika sätten att mäta egentligen?
Lättare lunch serveras från 11.45

14.00 – Så vill riksdagspartierna lösa integrationen

(Nya kompisbyrån arrangerar)
Integration är en av de viktigaste valfrågorna bland väljarna, men i dagsläget finns ingen oberoende kartläggning av riksdagspartiernas integrationspolitik. Därför lanserar Nya Kompisbyrån Integrationsvalet, en valundersökning om riksdagspartiernas integrationspolitik med syfte att öka väljarnas kunskap om integration och integrationspolitik.

15.00 – Klimatsmarta materialval, klimatsmarta kommuner

Kommunerna är nyckelspelare i Sveriges klimatarbete och många har antagit egna klimatmål. En av de viktigaste kommunala uppgifterna är bostadsförsörjningsansvaret där materialvalet är en nyckel för att sänka utsläppen. Många kommuner har antagit en träbyggnadsstrategi, men vilken nytta gör det i praktiken och vilka fler möjligheter finns för kommunerna att förbättra förutsättningarna för klimatsmarta materialval?