Felanmälan & jour

Att bo hos K2A är smidigt ur många aspekter. Vi har Bovärdar vars ansvar är att hjälpa dig vid eventuella problem i din lägenhet. För att göra en felanmälan loggar du in på Mina sidor och klickar på felanmälan. Här beskriver du felet samt laddar upp eventuella bilder som förklaring. Du kan följa din felanmälans status på Mina sidor. Du kan även felanmäla exempelvis trapphuset, miljörummet eller andra gemensamma ytor.

Vi har olika prioritet på felanmälningarna som du kan se nedan.

Vid akuta ärenden på kvällar och helger ska du kontakta jouren.

Innan du felanmäler

Läs gärna igenom detta avsnitt innan du gör en felanmälan. Många fel kan du åtgärda själv, nedan kan du se de vanligaste felen och hur du åtgärdar dem:


Priotering av ärenden

Vi arbetar alltid för att hjälpa dig så fort vi bara kan. En del ärenden är mer akuta än andra och därför definierar vi här när du kan förvänta dig återkoppling från oss.

Prio 1 – Akuta ärenden
Återkopplas inom 24 timmar från att ärendet har rapporterats. Det är åtgärder som behöver göras för att säkerställa hälsa och säkerhet eller för att förhindra skador på byggnaden.

Prio 2 – Brådskande ärenden
Återkopplas inom fem arbetsdagar från att det anmälts. Detta är åtgärder som väsentligt påverkar komfort och bekvämlighet hos de boende.

Prio 3 – Icke brådskande
Återkopplas inom 28 dagar från att de rapporterats. Detta är åtgärder som inte passar in i någon av de övre kategorierna.


Jour – Akuta ärenden utanför kontorstid

Om det inträffar något akut i din lägenhet eller fastighet efter kontorstid, t ex på helgen kan du kontakta jouren.

Viktigt att veta!
Jouren är tänkt för akuta ärenden så som stigande stopp i avloppet eller ett vattenläckage. Om ditt ärende inte är akut som till exempel att spisen inte fungerar, du har en trasig lampa i kylen eller vattnet rinner långsamt i avloppet, får du själv bekosta utryckningskostnaden.

Uppge namn, adress och telefonnummer och berätta vad som inträffat.

Journummer: 010 470 58 45

Vi har ett och samma journummer oavsett var i landet du befinner dig. När du har ringt blir du kopplad till rätt operatör.

Bor du hos oss på Hydra i Uppsala?
Om du behöver hjälp med lås/fastighetsjour ringer du Akademiska hus på 010-557 24 00. Vill du komma i kontakt med störningsjouren ringer du Securitas på 010-470 58 45.

Bor du hos oss på Sidsjöhöjden?
I sådant fall ringer du vårt journummer 070 347 00 89.