Visselblåsning

Vi strävar efter att driva K2A på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är vi måna om att oegentligheter som kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att göra det enkelt att lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller K2A:s uppförandekod har vi inrättat en visselblåsartjänst. Med hjälp av den kan anställda och samarbetspartner, leverantörer och entreprenörer lämna information och samtidigt garanteras total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en oberoende extern aktör.

Här kan du läsa hela K2A:s policy för visselblåsning.

Du kan göra din anmälan på flera sätt: