Affärsidé och strategi

K2A är ett grönt bostadsbolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter. Bolaget grundades 2013 och sedan dess utvecklar och erbjuder vi moderna, yteffektiva och funktionella bostäder i Stockholm, Mälardalen och på utvalda universitets- och högskoleorter.

I allt vi gör har vi ett långsiktigt perspektiv.

Vi tar ansvar för vår påverkan på människor och miljö och bidrar till att samhället utvecklas i en hållbar riktning. Vår produktion är helt integrerad tack vare att vi har egna husfabriker. Värdekedjan är obruten från utvecklingen av bostadskoncept till vår egen förvaltning av de färdiga lägenheterna. Det betyder att vi har kontroll längs hela värdekedjan och kan optimera varje del av den.

K2A erbjuder hyresrätter i attraktiva lägen i Stockholm, Mälardalen och på utvalda universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Den främsta målgruppen är mindre hushåll som består av 1–2 personer, vilket är den typ av hushåll som utgör den största hushållskategorin i Sverige.

K2A:s grundtanke är att utveckla attraktiva bostäder som är anpassade efter kundernas behov och förväntningar och att erbjuda dem på marknader med hög tillväxt och efterfrågan. På så sätt tror vi att vi kan skapa bra förutsättningar för gynnsam utveckling.

K2A är verksamt i alla delar av värdekedjan – från den initiala kundanalysen och samarbeten med arkitekter till markanskaffning, produktion och byggnation av lägenheterna och slutligen uthyrning och förvaltning. I K2A:s digitala strategi ingår att identifiera och attrahera rätt hyresgäster i förväg för att minimera antalet omflyttningar och stärka den långsiktiga kundrelationen.

Operationella mål:

Hållbar produktion

Redan vid bolagsstarten 2013 var vår hållbarhetsambition hög. Valet av produktionsmetod – att bygga våra bostäder med trästommar – gav oss en stark utgångspunkt. Ingen annan produktionsmetod kan mäta sig med industriell träbyggnad när det gäller miljö- och klimataspekter. Våra bostäder är klimatsmarta, driftoptimerade och tillverkade i det enda förnybara byggmaterialet som finns: trä. Sedan 2018 har vi Svanenmärkt vår produktionsmetod och våra lägenheter. Det betyder att när du hyr en av våra bostäder bor du i en kvalitetssäkrad miljö som är fri från kemikalier och andra hälsofarliga ämnen.

Ett företag i stark utveckling på kort tid

K2A vill att du som kund ska trivas hos oss och därför bygger och förvaltar vi vårt fastighetsbestånd för långsiktigt ägande. Sedan starten har företaget vuxit snabbt. En del av vårt arbete är att aktivt bearbeta kommuner och andra fastighetsägare. Det har lett till att vi förvärvat planlagd mark för nyproduktion av både hyreslägenheter och studentbostäder på ett flertal orter.

Vi är alltid intresserade av ytterligare mark för hyresbostäder på våra prioriterade marknader, det vill säga Mälardalen och ett antal utvalda tillväxtkommuner. Vi är också intresserade av att utöka portföljen med fler befintliga bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och andra kommersiella fastigheter med låg rörelserisk och hög hållbarhetsambition.

Studentbostäder nära campus

Vi vill erbjuda studerande det bästa boendet under studietiden. Vi bygger och förvaltar studentbostäder och finns på bra lägen vid campus. Av alla aktörer som arbetar med studentbostäder är det faktiskt vi som finns på flest orter. Våra studentbostäder är på 21 kvadratmeter och har fullt utrustat kök och badrum med tvättmaskin och torktumlare.

Utöver själva bostaden strävar vi efter att ge studenter som bor hos oss de bästa förutsättningarna. Vi erbjuder till exempel elbilpooler, kaféer och digitala tjänster som gör det enkelt för hyresgäster och grupper att kommunicera med varandra. Allt för en enkel och givande vardag!