Hållbar produktion

Redan vid bolagsstarten 2013 var vår hållbarhetsambition hög. Valet av produktionsmetod – att bygga våra bostäder med trästommar – gav oss en stark utgångspunkt. Ingen annan produktionsmetod kan mäta sig med industriell träbyggnad när det gäller miljö- och klimataspekter. Våra bostäder är klimatsmarta, driftoptimerade och tillverkade i det enda förnybara byggmaterialet som finns: trä.

Sedan 2018 har vi Svanenmärkt vår produktionsmetod och våra lägenheter. Det betyder att när du hyr en av våra bostäder bor du i en kvalitetssäkrad miljö som är fri från kemikalier och andra hälsofarliga ämnen.