Hållbar produktion

Redan vid bolagsstarten 2013 var vår hållbarhetsambition hög. Valet av produktionsmetod – att bygga våra bostäder med trästommar – gav oss en stark utgångspunkt. Ingen annan produktionsmetod kan mäta sig med industriell träbyggnad när det gäller miljö- och klimataspekter. Våra bostäder är klimatsmarta, driftoptimerade och tillverkade i det enda förnybara byggmaterialet som finns: trä.

Sedan 2018 har vi Svanenmärkt vår produktionsmetod och våra lägenheter. Det betyder att när du hyr en av våra bostäder bor du i en kvalitetssäkrad miljö som är fri från kemikalier och andra hälsofarliga ämnen.

K2A Trähus är en av Sveriges ledande tillverkare av miljösmarta bostäder, byggda med trä som huvudsakligt råmaterial. De producerar lägenheter med trästommar och bidrar därmed till en långsiktigt hållbar utveckling för vårt samhälle. Företaget är modernt med ett gediget hantverkskunnande och lång erfarenhet av industriell träbyggnadsteknik.