Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vi använder även cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) på vår webbplats för att förbättra din upplevelse hos oss, här kan du läsa mer om vår cookiepolicy.

Personuppgiftsansvarig

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, 556943-7600 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Personuppgiftspolicy

När du ställer dig i vår bostadskö
När du registrerar ett konto i vår bostadskö samlar vi in och behandlar dina personuppgifter, så som personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-post, inkomstkälla och önskemål om bostadort för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett etablerat kundförhållande och därmed ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer även använda dina personuppgifter för att skicka intressant informationsmaterial och marknadsföring, från dessa e-postutskick kan du alltid avregistrera dig. Dina personuppgifter ligger kvar så länge du står i vår kö. För att stå kvar i vår kö behöver du aktivera din köplats en gång per år. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter, det gör du genom att mejla info@k2a.se.

När du erbjuds en bostad hos oss
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi exempelvis uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

När du tecknar ett hyresavtal med oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera de skyldigheter och rättigheter som följer av hyresavtalet. Under hyresförhållandet behandlar vi t ex dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi även behöva kontrollera att du studerar.

Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana för att säkerställa att de hålls skyddade.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster och service till dig. Denna behandling gör vi med stöd av vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t ex förekommer kommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t ex gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

När hyresförhållandet är slut
Vi sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella för de ändamål de samlades in. Vid inaktualitet gallrar och raderar vi dina personuppgifter i enlighet med våra hanteringsanvisningar.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Dina rättigheter omfattar även rätten att begära radering och rätten till dataportabilitet.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor på:

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB,Nybrogatan 59,114 40 Stockholm

Telefon: 010-510 55 10
E-post: info@k2a.se.