Vår historia

2013

K2A grundas i oktober 2013 av Johan Knaust, Christer Andersson och Olle Knaust, alla tre med lång erfarenhet från fastighetsbranschen.

2014

Ett befintligt bestånd studentbostäder i Gävle förvärvas från det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna. Byggrätter för cirka 500 hyresbostäder förvärvas i Haninge kommun. K2A erhåller marktilldelning för nyproduktion av 270 studentbostäder på Umeå universitets campusområde. Under 2014 skapades sammanlagt förutsättningar för en bostadsportfölj på 1 500 hyreslägenheter.

2015

K2A förvärvar Grännäs Trähus och startar egen produktion i Valdemarsvik. K2A gör en nyemission av 700 000 preferensaktier. Emissionen övertecknas och K2A tillförs 175 Mkr. Den 2 april 2015 börjar K2A:s preferensaktie handlas på Nasdaq First North Premier. Produktionsstart av 270 bostäder i Umeå och 285 bostäder i Örebro. 95 nyproducerade bostäder färdigställs i Gävle och cirka 200 befintliga bostäder i Gävle renoveras och uppgraderas.

2016

Lund, Växjö och Karlstad fattar beslut om markanvisning till K2A om sammantaget cirka 400 bostäder

2018

K2A erhåller Svanenlicens för flerbostads hus i trä och sätter som mål att Svanenmärka all nyproduktion. Grännäs Trähus expanderar och öppnar ny fabrik i Gävle. K2A förvärvar två fastigheter i Uppsala respektive centrala Västerås genom ett JV-bolag med SBB som ska driva detaljplanearbete för att utveckla bostadsbyggrätter. K2A beviljas som första företag i Sverige ett grönt företagslån av Nordea för projektet Parasollet 1 i Lund. Projektet blir även Sveriges första Svanenmärkta studentbostäder i trä. Bobil, K2A:s egen elbilpool lanseras i Haninge, Umeå och Örebro.

2017

K2A ingår markanvisningsavtal om att utveckla 400 bostäder i Gävle. K2A förvärvar 306 studentbostäder från ÖBO samt ingår markanvisningsavtal om att utveckla 290 hyresbostäder i Örebro. K2A förvärvar byggrätter från SBB för att utveckla 350 bostäder i Västerhaninge Centrum. K2A förvärvar möjlighet till att ingå markanvisningsavtal om att utveckla 150 bostäder i Arenastaden i Växjö

2019

K2A:s B-aktie noteras på Nasdaq Stockholm.

2020

K2A klassificierar, som första bolag i världen, sina aktier som gröna. Hela verksamheten utvärderas av forskningsinstitutet CICERO Shades of Green. Intäktsströmmar och investeringar klassificieras med en nyans av grönt beroende på hur väl de är i linje med en koldioxidneutral framtid.