K2A bjuder in till

Almedalens grönaste scen för bostadsdebatt

Enligt Boverket behöver 60 000 bostäder byggas varje år om vi ska få bukt med bostadsbristen till 2030. Samtidigt vet vi att klimatutsläppen från bostadsbyggandet behöver sjunka kraftigt. Hur ska den ekvationen gå ihop – och vems ansvar är det? Den 5 juli anordnar K2A – det gröna fastighetsbolaget en egen scen för debatt och diskussion kring bostads- och samhällsfrågor i Almedalen.

Plats: Mellangatan 56, mitt i Visby

Förboka din plats på våra seminarier

Programmet

Plats: Mellangatan 56, mitt i Visby

8.00 Hur bygger vi bort bostadsbristen utan att bidra till klimatkrisen? Frukost serveras från kl. 7.45
Märta Stenevi (MP), språkrör och f d bostadsminister
Erik Pelling (S), KSO Uppsala
Lennart Bondeson (KD), ordförande i Klimatkommunerna
Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot
Karina Antin, hållbarhetschef K2A

9.00 Framtidens bostadspolitik
Karolina Skog (MP), regeringens särskilda utredare
Oliver Rosengren (M), riksdagskandidat, kommunalråd Växjö
Björn Wiechel (S), riksdagsledamot
Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd Stockholm
Pontus Ekerljung, pr-chef K2A

11.00 Partidebatt: Studentbostaden – en investering i Sverige som kunskapsnation (Studentbostadsföretagen arrangerar)
Johan Löfstrand (S), riksdagsledamot
Viktor Wärnick (M), riksdagsledamot
Mikael Eskilandersson (SD), riksdagsledamot
Ola Johansson (C), riksdagsledamot
Momodou Malcolm Jallow (V), riksdagsledamot
Jakob Olofsgård (L), riksdagsledamot
Camilla Hansén (MP), riksdagsledamot
Henrik Krantz, vd AF Bostäder
Linn Svärd, ordförande Sveriges förenade studentkårer
Henrik Nordlund, förvaltningschef K2A

13.00 Vad innebär det att vara ett grönt bolag?
Adam Kostyál, europeisk noteringschef Nasdaq
Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Markets Swedbank
Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef SPP
Hans Petersson, Global Head of Asset Allocation SEB
Johan Knaust, vd K2A

14.00 Så vill riksdagspartierna bryta segregationen (Nya Kompisbyrån arrangerar)
Mats Green (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson
Ludvig Aspling (SD), migrationspolitisk talesperson
Martin Marmgren (MP), riksdagsledamot
Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot

15.00 Klimatsmarta materialval, klimatsmarta kommuner
Anna Tenje (M), KSO Växjö
Erik Pelling (S), KSO Uppsala
Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd Lund
Lennart Bondeson (KD), ordförande i Klimatkommunerna
Karina Antin, hållbarhetschef K2A

08.00 – Hur bygger vi bort bostadsbristen utan att bidra till klimatkrisen?

Det behövs cirka 60 000 nya bostäder årligen till och med 2030, enligt Boverket. Samtidigt kommer 21 procent av utsläppen i Sverige från fastighetssektorn, den allra största delen från byggnation. Hur ska den ekvationen gå ihop – och vems är ansvaret?

Från årsskiftet gäller krav på klimatdeklarationer, där byggnadens påverkan på klimatet redovisas, när det byggs nytt. Är det första steget för ett ökat politiskt fokus på de stora klimatutsläppen från nybyggnation eller är det enbart en konsumentupplysning?

Välkommen till ett samtal om vad som behövs för att minska utsläppen från nybyggnation och hur ansvaret ska fördelas mellan rikspolitiken, kommunerna och företagen som bygger. 

Deltagare:
Märta Stenevi (MP), språkrör och f d bostadsminister
Erik Pelling (S), KSO Uppsala
Lennart Bondeson (KD), ordförande i Klimatkommunerna
Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot
Karina Antin, hållbarhetschef K2A

09.00 – Framtidens bostadspolitik

Kan politiken enas om en väg till fler bostäder som människor med vanliga inkomster kan efterfråga? Efter en stormig mandatperiod där investeringsstödet, den stora bostadspolitiska satsningen, har ryckts bort flera gånger med kort varsel är efterfrågan på långsiktiga lösningar stor. Finns det möjlighet att hitta en blocköverskridande bostadspolitik som ger långsiktiga spelregler för bostadsmarknadens aktörer?

Investeringsstödet, den stora bostadspolitiska satsningen under de senaste mandatperioderna, har varit en het stridsfråga sedan införandet och delat riksdagen i två läger. Går det att hitta konsensus kring en politik som kan bidra till de 60 000 nya bostäder som Boverket menar behövs årligen till och med 2030? 

Välkommen till ett samtal om hur en långsiktig bostadspolitik för framtiden ska utformas. Regeringens utredare Karolina Skog presenterar förslag kring en social hållbar bostadsförsörjning från sitt betänkandet “Sänk tröskeln till en god bostad”. Finns där pusselbitar som kan ena över blockgränserna eller ska lösningarna sökas på annat håll? 

Deltagare:
Karolina Skog (MP), regeringens särskilda utredare
Oliver Rosengren (M), riksdagskandidat, kommunalråd Växjö
Björn Wiechel (S), riksdagsledamot
Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd Stockholm
Pontus Ekerljung, pr-chef K2A

11.00 – Partidebatt: Studentbostaden – en investering i Sverige som kunskapsnation

(Studentbostadsföretagen arrangerar)
Husvagn, kompisens soffa eller en egen lya – hur ser bostadssituationen ut för våra studenter, vad får det för konsekvenser och vad vill partierna göra den kommande mandatperioden. Välkommen till en partipolitisk debatt medom studentbostadens roll som samhällsinvestering – både för en fungerande bostadsmarknad och för Sverige som kunskapsnation.

Deltagare:
Johan Löfstrand (S), riksdagsledamot
Viktor Wärnick (M), riksdagsledamot
Mikael Eskilandersson (SD), riksdagsledamot
Ola Johansson (C), riksdagsledamot
Momodou Malcolm Jallow (V), riksdagsledamot
Jakob Olofsgård (L), riksdagsledamot
Camilla Hansén (MP), riksdagsledamot
Henrik Krantz, vd AF Bostäder
Linn Svärd, ordförande Sveriges förenade studentkårer
Henrik Nordlund, förvaltningschef K2A

13.00 – Vad innebär det att vara ett grönt bolag?

Fler och fler företag ser att miljömässig hållbarhet är ett sätt att framtidssäkra sin verksamhet. Men utifrån kan det vara svårt att veta hur grönt ett företag egentligen är. Det finns olika rankningar, certifieringar och nu också EU:s taxonomi som är tänkt att vara ett gemensamt språk för vad som är miljömässigt hållbart. Men vad innebär de olika sätten att mäta egentligen?

EU:s taxonomi är tänkt att vara ett EU-gemensamt språk för vad som är hållbart, men räcker den för att hjälpa investerare att bedöma vad som är ett grönt bolag eller behöver vi kompletterande mått? Och vad kan man egentligen dra för slutsatser av olika certifieringar och märkningar. 

Idag känner alla företag till gröna obligationer och att de är ofta fördelaktiga för den som emitterar dem, men så har det inte alltid varit. Hur ser framtiden ut för gröna aktier, ett fenomen som är betydligt nyare än de gröna obligationerna.

Välkommen till ett samtal om de affärsmässiga möjligheterna för företag som växlar upp sitt hållbarhetsarbete och om utmaningarna för investerare som letar gröna obligationer, fonder och aktier. 

Deltagare:
Adam Kostyál, europeisk noteringschef Nasdaq
Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Markets Swedbank
Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef SPP
Hans Petersson, Global Head of Asset Allocation SEB
Johan Knaust, vd K2A

14.00 – Så vill riksdagspartierna bryta segregationen

(Nya kompisbyrån arrangerar)
Integration är en av de viktigaste valfrågorna bland väljarna, men i dagsläget finns ingen oberoende kartläggning av riksdagspartiernas integrationspolitik. Därför lanserar Nya Kompisbyrån Integrationsvalet, en valundersökning om riksdagspartiernas integrationspolitik med syfte att öka väljarnas kunskap om integration och integrationspolitik.

Deltagare:
Mats Green (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson
Ludvig Aspling (SD), migrationspolitisk talesperson
Martin Marmgren (MP), riksdagsledamot
Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot

15.00 – Klimatsmarta materialval, klimatsmarta kommuner

Kommunerna är nyckelspelare i Sveriges klimatarbete och många har antagit egna klimatmål. En av de viktigaste kommunala uppgifterna är bostadsförsörjningsansvaret där materialvalet är en nyckel för att sänka utsläppen. Många kommuner har antagit en träbyggnadsstrategi, men vilken nytta gör det i praktiken och vilka fler möjligheter finns för kommunerna att förbättra förutsättningarna för klimatsmarta materialval?

En av de viktigaste kommunala uppgifterna är bostadsförsörjningsansvaret där materialvalet är en nyckel för att sänka utsläppen. Många kommuner har antagit en träbyggnadsstrategi, men vilken nytta gör det i praktiken och vilka fler möjligheter finns för kommunerna att förbättra förutsättningarna för klimatsmarta materialval? 

Välkommen till ett samtal om kommunernas möjligheter att genom klimatsmartare materialval bli klimatsmartare kommuner. Här finns möjligheten att lära sig om hur olika kommuner arbetar med frågan och inspireras! 

Deltagare:
Anna Tenje (M), KSO Växjö
Erik Pelling (S), KSO Uppsala
Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd Lund
Lennart Bondeson (KD), ordförande i Klimatkommunerna
Karina Antin, hållbarhetschef K2A