Pågående projekt
Växjö Hyreslägenhet

Diskusen

185 Svanenmärkta hyresbostäder i utvecklingsområdet Arenastaden

I livfulla Arenastaden, beläget cirka 2 km väster om Växjö centralstation bygger K2A 185 Svanenmärkta hyresbostäder. Planerad inflyttning under första kvartalet 2023.

  • Inflyttningsdatum: Q1 2023
  • Antal lägenheter: 185
  • Produktionsstart: 2021
  • Byggnadsår: 2023

I utvecklingsområdet Arenastaden bygger K2A tre huskroppar med totalt 185 hyresbostäder. Byggnaderna byggs miljövänligt i trä och andra miljövänliga material för att bidra till ett hållbart boende.

I Arenastaden finns ett fokus på att bevara de naturvärden som finns i direkt anslutning till området och skapa kvarter där människan prioriteras före bilfabriken. Området ska vara ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang med målet att skapa möten mellan människor.

Skulle du vilja bo här i framtiden? Ställ dig i vår bostadskö på en gång och prenumerera på lediga bostäder i Växjö så meddelar vi dig så fort vi påbörjar uthyrningen!

Vill du bli först i våra nybyggda bostäder i Diskusen?

Ställ dig i Sveriges grönaste bostadskö på en gång och prenumerera på lediga bostäder så meddelar vi dig så fort vi påbörjar uthyrningen!