Pågående projekt
Västerås Studentboende

Juliana

Nyproducerade studentbostäder på attraktivt läge i Västerås

K2A har tecknat avtal om att, via bolag, förvärva fastigheten Juliana 8 i Västerås. En detaljplaneprocess kommer att inledas för att skapa bostadsbyggrätter om cirka 45 studentbostäder i ett attraktivt läge i Västerås. Fastigheten är centralt belägen i villastadsdelen Almelund cirka 1,5 km väster om Västerås Centralstation.

  • Inflyttningsdatum: 2025
  • Antal lägenheter: 45
  • Produktionsstart: 2023
  • Byggnadsår: 2025