Pågående projekt
Växjö Hyreslägenhet

Skärvet

I centrala Växjö uppförs just nu 56 hyresbostäder i ett hus med fyra våningar.

Byggnaden kommer byggas med fokus på hållbarhet och en inbjudande boendemiljö. Den härliga innergården delas med intilliggande hus i kvarteret och bjuder på lekytor, odlingsmöjligheter, boulebana och grönska.

  • Totalyta: 3650 m2
  • Antal lägenheter: 56
  • Produktionsstart: kvartal 3, 2020

Vill du bo här? Ställ dig i vår bostadskö redan idag och samla köpoäng. Vid lägenhetssläpp fördelar vi lägenheterna efter köpoäng.