Kommande
Stockholm Samhällsfastighet Studentboende

Slakthusområdet

Studentbostäder och samhällsfastighet i Stockholm

I det nya området Slakthusområdet ska Svenska Studenthus bygga 176 studentbostäder och en förskola

  • Totalyta: 6784 m2
  • Antal lägenheter: 250
  • Produktionsstart: 2023

Exploateringsnämnden i Stockholms stad har beslutat om att anvisa mark till Svenska Studenthus, ett dotterbolag till K2A, för uppförande av cirka 250 student- och forskarbostäder samt en förskola i Slakthusområdet. Markanvisningarna avser två kvarter inom den första etappen i Slakthusområdet i Stockholm. Projektet planeras att påbörjas 2023 och färdigställas 2025.

Svenska Studenthus har en kö för samtliga bostäder som du kan ställa dig i redan nu för att samla ködagar.