Vill du bo här? Ställ dig i vår bostadskö redan idag och samla köpoäng. Vid lägenhetssläpp fördelar vi lägenheterna efter köpoäng.