Grön finansiering

En hållbar verksamhet – från nybyggnation till förvaltning är A och O på K2A. Det betyder ett långsiktigt ansvar för bolagets påverkan på människor och miljö, samt ambitionen att bidra till att samhället utvecklas i en hållbar riktning. K2A har licens att bygga Svanenmärkta hus och målet är att all nyproduktion ska vara miljömärkt. Trä är huvudsakligt byggmaterial för K2A:s klimatsmarta och energioptimerade bostäder. Byggprocessen med fabrikstillverkade lägenhetsenheter är snabb och energieffektiv med lägre utsläpp av koldioxid än byggnation med andra material. Som en del av hållbarhetsstrategin har nu K2A klassificerat bolagets aktier som gröna.


Som ett av de första bolagen på Nasdaq kvalificerar sig K2A för att erhålla en grön märkning enligt Nasdaq Green Equity Designation. Grönmärkningen innebär att över K2A uppfyller kriterierna om att ha över 50% av intäkterna från aktiviteter som klassas som gröna, samt över 50% av investeringarna är allokerade till gröna aktivteter. En tredjepartsgranskning har gjorts av forskningsinstitutet CICERO Shades of Green. Läs mer om K2A:s gröna märkning enligt Nasdaq Green Equity Designation här.